שיר אהבה חופשית


שיר אהבה חופשית 

free love poam
 אני כל כך אוהבת אותך
אני כל כך רוצה שתהיה שלי
רוצה שתהיה רק שלי
שלי ובישבילי

אני כל כך אוהבת אותך
אני רוצה שתהיה אתה
אתה כולך וכל חלקיך
שתהיה אתה
בשבילך

אני כל כך אוהבת אותך
אני רוצה שתהיה חופשי
שתהיה חופשי
להיות כל מה שאתה


אני אוהבת אותך כל כך
אני רואה אותך שלם
אתה כמו שאתה

אני אוהבת אותך כל כך
לא רוצה ממך כלום
חוץ ממה שאתה
חוץ ממך בשלמותך
לא רוצה אותך רק לעצמי
רוצה אותך לעצמך
רואה אותך
אהבה

?????

 
I love you so much
I so much want you to be mine
Want you to be mine
Mine and for me
 
I love you so much
I want you to be you
All of you and all your parts
To be you
For you
 
I love you so much
I want you to be free
To be free
To be all that you are
 
I love you so much
I see you whole
You as you are
 
I love you so much
I want nothing from you
just what you are
Just you in your wholness
I don't want you just for my self
I want you for yourself
I see you
Love
 
?????