אין כלום


 
אני רוצה להביט לתוך העיניים שלך ולהיעלם.

דרך העיניים שלך להביט אל האין סוף
 
לצלול אל תוך מרכז היקום, מרכז הקיום
 
לאבד את עצמי לחלוטין בתוך המבט שלך
 
לשחרר אחיזה בכל מה שמוכר ויציב
 
להתמסר אל הנצח בתוך שבריר שניה
 
לרגע אחד או אולי לתמיד הכל נעלם כאילו כלום לא קיים
 
ואני נמצאת בתוך המצולות
 
בשקט אין סופי
 
ללא שום מאבק
 
ללא גוף או משקל
 
ללא גבולות
 
מרחפת בחלל
 
לא קיימת בכלל
 
שם אין שאלות
 
אין נכון או לא נכון
 
אין התלבטות
 
אין כלום
 
שם אני משתוקקת להיות