ברכת שנה טובה


השנה אני אלמד לאהוב
את הרע ואת הטוב
את הרחוק והקרוב
 
אוהב את כל חלקי
את הגברי והנשי
הפנימי והחיצוני
המואר והחשוך
 
אתמלא באהבה לעצמי
אחבק את הילד הפנימי
 
אחגוג כל רגש שבי יתגלה
מה שלא משרת אותי אל האור יעלה
 
אתבע את מהותי הגבוהה ביותר
בעצמה ובאהבה אל האור אתמסר
 
שנה טובה