תקנון סדנאות


שקיפות מלאה:

הסדנאות והאירועים המוצעים באתר, מוצגים בשקיפות מלאה.
הדבר נובע מכנות ומהערכה הרבה אותה אני רוכשת להשקעת לקוחותיי כמו גם אמונה מלאה בתמורה שהיא מניבה.

בנוסף, באם תהיו מעוניינים בשיחת ייעוץ או היכרות הקשורה לכל אחד מהתהליכים המוצעים, ניתן לתאם שיחה באמצעות סמס למספר: 050-5707711, יש לציין בהודעה את שמכם ואת שם הסדנה לגביה תרצו להתייעץ.

תשלום:

* התשלום באשראי עבור רכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, מתבצע ע"י חברת 'PAYME' ,הסליקה מאובטחת לחלוטין בהצפנת SSL 2048bit. המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם להנחיות תקן PCI הבינלאומי.

* חשבונית קבלה תשלח לרוכש תוך 24 שעות מרגע הרכישה, מדובר בחשבונית דיגיטלית המאושרת כחוק לצרכי מס הכנסה, שתישלח למזמין באמצעות המייל כאישור להזמנתו.

מדיניות ביטול עסקה:

* מדיניות ביטול עסקה הינה בהתאם ל תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.
בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ– 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע.
לאחר הביטול, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול, ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח הנמוך מביניהם.

במילים אחרות: לא ניתן לבטל עסקה לרכישת שירותי בילוי כאשר רכישת הכרטיסים או בקשת הביטול 7 ימי עסקים או פחות, טרם האירוע, ולא ניתן לבטל אם עברו שבועיים ממועד הרכישה.

על אף האמור לעיל, מובהר כי האתר נושא בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ- 5% מסכום עסקת האשראי או 100 ש"ח הנמוך מביניהם.

* את הבקשה לביטול העסקה יש לשלוח בכתב בסמס למספר: 050-5707711 או למייל: info@reut-shakti.com

* לא יהיה ניתן לקבל החזר בגין הזמנה במידה ובוטלה פחות משבוע לפני מועד תחילת הפעילות, אך ניתן להעביר את הכרטיסים לחברים!

* במידה והפעילות בוטלה על ידי יוצר הפעילות יזוכו מזמיני הפעילות במלוא סכום הזמנתם.

חוק הגנת הפרט והספאם:

לאור העובדה שהנכם נדרשים למלא את כתובת המייל כמו גם פרטים אישיים נוספים כחלק מהזמנת מוצרים ו/או שירותים דרך האתר, ניתנת לכם בזאת ההבטחה שלא ייעשה כל שימוש בנתונים אלו מלבד לצרכי הרכישה עצמה (שם, שם משפחה, כתובת, טלפונים וכו'), לרבות העברת הנתונים לצד שלישי.

יחד עם זאת וכחלק מהרכישה, ייתכן ותקבלו דיוורים הקשורים להזמנתכם.
אם ברצונכם להפסיק את הדיוורים הללו, וזאת למרות שכאמור הם נוגעים בצורה עקיפה או ישירה למוצר/שירות שרכשתם, דעו שאפשרות ההסרה ניתנת לכם בכל רגע, באמצעות אופציית ההסרה הנלווית לכל דיוור.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.