שנה טובה


ברכת שנה טובה

השנה אני אלמד לאהוב את הרע ואת הטוב את הרחוק והקרוב   אוהב את כל חלקי את הגברי […]