תקנון קורסים דיגיטלים


שקיפות מלאה

הסדנאות, הקורסים והאירועים המוצעים באתר, מוצגים בשקיפות מלאה.

הדבר נובע מכנות ומהערכה הרבה אותה אני רוכשת להשקעת לקוחותיי כמו גם אמונה מלאה בתמורה שהיא מניבה.

קורסים דיגיטלים

הקורסים מתבצעים באופן מקוון, דיגיטלי באמצעות סרטונים, מצגות לימוד ותרגולים מעשיים לפי הצורך. במעמד ההרשמה לקורס תוצג תוכנית הלימודים אולם במהלך הקורס יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים או בצורת העברת החומרים מעת לעת וזאת על מנת לספק את הקורס על הצד הטוב והעדכני ביותר ללקוח. 

בקורסים הדיגיטליים ישנן דרישות טכניות (מינימאליות) לאיכות המחשב והאינטרנט בו הלקוח משתמש. באחריותו לוודא את קיומן לפני ההרשמה.

הקורסים מועברים בפלטפורמה אינטרנטית שמסופקת על ידי ספק חיצוני.

השימוש במערכת אינטרנטית ללימוד מקוון כוללת מגבלות ותקלות טכניות אשר קשורות ישירות לפלטפורמת הלימוד של הספק החיצוני. האתר אינו מקבל על עצמו את האחריות לתקלות והמגבלות הטכניות של פלטפורמת הלימוד, אך יפעל כמיטב יכולתו מול הספק להסדרת התקלות השוטפות בהקדם האפשרי.

זכות קניין רוחני

התוכן הכלול בקורסים שיירכשו על ידי הלקוח הינו בבעלות בלעדית של האתר ואין הלקוח רשאי להעבירו לאף גורם שלישי ו/או לפרסמם בציבור ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי. 

בעלת האתר תהיה זכאית לשיפוי ו/או פיצוי מלא מאת הלקוח בגין כל הנזקים שיגרמו לה, ישירים ו/ או עקיפים כתוצאה מהפרת זכויות הקניין הרוחני 

חוק הגנת הפרט והספאם

לאור העובדה שהנכם נדרשים למלא את כתובת המייל כמו גם פרטים אישיים נוספים כחלק מהזמנת מוצרים ו/או שירותים דרך האתר, ניתנת לכם בזאת ההבטחה שלא ייעשה כל שימוש בנתונים אלו מלבד לצרכי הרכישה עצמה (שם, שם משפחה, כתובת, טלפונים וכו'), לרבות העברת הנתונים לצד שלישי.

יחד עם זאת וכחלק מהרכישה, ייתכן ותקבלו דיוורים הקשורים להזמנתכם.

אם ברצונכם להפסיק את הדיוורים הללו, וזאת למרות שכאמור הם נוגעים בצורה עקיפה או ישירה למוצר/שירות שרכשתם, דעו שאפשרות ההסרה ניתנת לכם בכל רגע, באמצעות אופציית ההסרה הנלווית לכל דיוור.

תשלום

התשלום באשראי עבור רכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, מתבצע ע"י חברת 'PAYME' ,הסליקה מאובטחת לחלוטין בהצפנת SSL 2048bit. המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם להנחיות תקן PCI הבינלאומי.

חשבונית קבלה תשלח לרוכש תוך 24 שעות מרגע הרכישה, מדובר בחשבונית דיגיטלית המאושרת כחוק לצרכי מס הכנסה, שתישלח למזמין באמצעות המייל כאישור להזמנתו.

מדיניות ביטולים והחזרות

בכפוף לאמור בהסכם זה, הלקוח רשאי לבטל את הרשמתו עד 14 ימים מיום הרכישה של הקורס על פי חוק הגנת הצרכן תשמ "א-1981 או תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ,בהתאמה.

התחלת צפייה במדיה המכילה את תכני הקורס בכך חשיפה לכלל המדיה של הקורס, ו/או נוכחות פיזית באחד ממפגשי הקורס, תבטל באופן סופי ומוחלט כל אפשרות לביטול העסקה. 

על אף האמור לעיל, מובהר כי האתר נושא בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ- 5% מסכום עסקת האשראי או 100 ש"ח הנמוך מביניהם.

את הבקשה לביטול העסקה יש לשלוח בכתב בסמס למספר: 050-5707711 או למייל: info@reut-shakti.com

במידה והפעילות בוטלה על ידי יוצר הפעילות יזוכו מזמיני הפעילות במלוא סכום הזמנתם.

משמעת 

הלקוח מסכים כי כל הפרה של תקנון זה ו/או כללי האתיקה המקובלים ונהלי האתר בקשר לשימוש בקורסים עלולה להביא להגבלה בשימוש ו/או השהייה של הלקוח מתכני הקורס ו/או הלימודים ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לדיווח לרשויות אכיפת החוק. 

הלקוח מוותר בזאת על סודיות כלפי החברה וגורמים אלו בכל מקרה בו יפר את תקנות המשמעת.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.