ג


הטיפול היה נהדר, אתנחתא קלה.

ממש שעת קסם של מגע נכון, עם נשימה נכונה ברוגע אשר מטרתו להעצים תחושת המיניות על ידי הקשבה לגוף.